Contact Us

/Contact Us
Contact Us2018-09-09T17:35:42-07:00

Contact Details


Name Title Phone Email
Dr. Rachel G Misra President (480) 529-7158 rachelgmisra@yahoo.com
Babu Raman Vice-President (602) 768-3308 babu.kr@gmail.com
Kashmira Qureshi Treasurer (480) 213-3053 kashuzair@yahoo.com
Rajesh Pawnikar IT Director (602) 300-7024 rpawnikar@gmail.com
Jose Vadakara Director At Large (623) 271 5465 josevadakara@yahoo.com